AMISI

Tallers de ‘ramadán’ al CP Brians 1

Amb motiu de la celebració de ‘ramadán’ 2017, el Servei de Mediació Intercultural de AMISI ha pogut dinamitzar uns tallers d’arts plàstiques als mòduls d’infermeria i psiquiatria del CP Brians 1, per tal que les persones residents en aquest mòduls puguin articular canals de convivència intercultural i expressar plàsticament sentiments entorn aquesta celebració sociocultural.

El resultat d’aquest tallers es mostra en el muntatge de la fotografia adjunta a aquesta notícia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *