AMISI

Fonaments

Aquests tallers van adreçats a pares, mares o qualsevol persona que tingui a càrrec menors en edat de creixement , en qualsevol de les etapes: primera infància, infantesa, pre-adolescència i adolescència (en funció de la demanda es podria fer grups segons les edats del fills).