AMISI

AMISI: Entitat amb Activitat Esportiva Homologada

Una vegada més AMISI ha estat homologada pel “reconeixement qualitatiu de les entitats organitzadores d’activitats esportives adreçades a infants i joves”, pel Institut Barcelona Esports (Pla Barcelona Esport en Edat Escolar) de l’Ajuntament de Barcelona.

Aquesta homologació cobreix l’activitat esportiva al llarg del curs 2018-2019 i implica un esforç tècnic de qualitat en l’atenció als usuaris/es de atletisme inclusiu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *