Educant en positiu

Fonaments de la activitat

Aquests tallers van adreçats a pares, mares o qualsevol persona que tingui a càrrec menors en edat de creixement , en qualsevol de les etapes: primera infància, infantesa, pre-adolescència i adolescència (en funció de la demanda es podria fer grups segons les edats del fills).

Característiques del taller

Es tracta d’un taller principalment per a pares/mares de caire vivencial. Les activitats que es proposen persegueixen un canvi de la nostra mirada cap al nen en el seu creixement a partir de l’enfocament de disciplina positiva. Aquest canvi ens permetrà millorar les nostres relacions amb els fills, l’ambient familiar i empoderar al nen en el seu procés de desenvolupament.

En millorar les nostres habilitats relacionals amb els fills i ajudar-los al mateix temps en què els nostres fills desenvolupin habilitats socials i per a la vida, aquest taller té un caràcter clarament preventiu.

El contingut de les sessions es presenta a través de dinàmiques perquè l’aprenentatge de les noves eines i els canvis en la forma de relacionar-se amb els fills sigui a partir de la pròpia experiència educativa.

Més referències a Ponts Familiars